Leiesaging

Om du har eget tømmer som du trenger å få saget kan du frakte tømmeret ditt til Steigensaga, så ordner vi resten for deg.

Vi sager tømmeret ditt for kr. 850 per time, inkludert mva.